Personuppgifter

På Instabank använder vi personupplysningar för att förbättra din användarupplevelse och för att uppfylla krav från myndigheter. Med personupplysningar menar vi upplysningar och bedömningar som kan knytas till dig som person.

Vad används personupplysningar till?

Vi använder personupplysningar till olika ändamål. Personupplysningar används först och främst för kundadministration, fakturering och för att uppfylla våra skyldigheter i våra kundavtal.

Banken behandlar också personupplysningar i den grad till en var tid gällande lagstiftningen kräver. Utöver detta används personupplysningar bl.a. till:

Kunduppföljning och marknadsföring
Risk klassificering av kunder och kreditportföljer samt förebygga och avslöja straffbara handlingar.
När det gäller personupplysningar i förbindelse med marknadsföring använder vi oss av cookies. Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på våran hemsida och för att kunna ge dig mer relevanta annonser och erbjudanden i andra kanaler. Du kan läsa våra fullständiga cookies villkor här.

Om du registrerar ditt samtycke för att få vårat nyhetsbrev, kan du alltid ändra dina inställningar eller avregistrera dig genom att klicka på länken nederst i e-posten från oss.

Vilka personuppgifter lagras och vart lagras de?

De personuppgifter som lagras får vi huvudsakligen direkt från kunden i ansökningsprocessen eller när vi förbereder kundavtalet. Vanliga personupplysningar som lagras inkluderar:

  • namn
  • address
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • personnummer
  • identifikationsdokument
  • övrig information från ansökan och uppladdad dokumentation
  • transaktionsdetaljer
  • kunddialog

Vid insamling av information från kreditupplysningsföretag kommer kunden att informeras om inte insamlingen är lagstadgad eller för att det är omöjligt eller oproportionerligt svårt. Instabank använder UC för att inhämta kreditupplysningar på låneansökningar.

Om vi måste inhämta upplysningar om dig som inte är nödvändiga för vårat avtalsförhållande kommer vi informera dig om att det är frivilligt att uppge informationen och berätta vad uppgifterna kommer att användas till.

Vi registrerar också personupplysningar om personer som har fått avslag på ansökan, för att kunna informera om och dokumentera avslaget. Dessa personupplysningar tas bort från bankens kundsystem efter några veckor men behålls längre i bankens databas för analytiska ändamål.

Personupplysningarna lagras i våra bank- och kundsystem som bara specifikt anställda har tillgång till.

Rättning och borttagning

Banken rättar eller tar bort personupplysningar när ändamålet med den enskilda handlingen är uppfylld om inte upplysningarna skall eller kan spara informationen i förbindelse med rådande lagstiftning. Innanför de begränsningar som är föreskrivna i personupplysningslagen kan kunden kräva att få rätta eller ta bort bristfälliga och onödvändiga personupplysningar.

Tillgång till dina personupplysningar

Du har rätt till att se vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Om du är kund och loggar in via internetbanken eller ser på din faktura ser du mycket av information där. Om du önskar tillgång till andra personupplysningar i förbindelse med dig som kund, kan du be om det.

Personuppgiftsansvarig

På Instabank arbetar vi kontinuerligt med att utveckla nya tjänster och produkter som ska förenkla hur du använder banktjänster. Det kan då också påverka personuppgiftsformuläret som kan ändra sig från tid till annan. Du kan läsa våra fullständiga regler gällande personuppgifter här.

Om du har fler frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du ta kontakt med vår Direktör för Compliance & Riskhantering, Eivind Sverdrup (privacy@instabank.se) som också är Instabanks personuppgiftsansvarig.